Bemutatkozik a Nemzeti Pedagógus M?hely

Szeretettel köszöntjük a Nevel?ket, Pedagógusokat, Lelkipásztorokat, Szül?ket és a Gyermekeket!

 

A Nemzeti Pedagógus M?hely 1994-ben alakult. Tagjai által vállalt értékrendet az alapszabály tükrözi. Sokan közülünk annak idején, az els? polgári kormány idején súlyos kritikával illettük a Nemzeti alaptanterv 1., 2., 3. változatát, és 1992-93-ban részt vettünk 4. változat, a Nemzeti alaptanterv (NAT-4) kidolgozásában, amely a politikai harcokban megbukott. A Nemzeti alaptanterv lehetséges szabályozási felfogásait a f?építészr?l szóló írás mutatja be.

 

Egyesületünk az elmúlt években szakmai-m?hely munkát végzett a szorosan vett pedagógiai kérdésekben. Kidolgoztuk, és 1995 decemberében nyilvánosságra hoztuk az egyszint? érettségi vizsga koncepcióját, amelyet az ország összes középiskolájába elküldtük. A kollégáktól érkez? vélemények 90%-ban támogatók és egyetért?k voltak. A koncepciót olvashatják ezen a weblapon. 1997-ben elkezdtük kidolgozni az érettségi követelményeket. a kormány eddig nem tart igényt munkánkra, folytatása azonban fontos, és bízunk abban, hogy még szükség lesz rá. Mindenesetre tervezzük, hogy az új érettségi-követelményrendszert bemutassuk Önöknek ezen a honlapon. A tervezett és el?készítés el?tt álló programjainkról erre a linkre kattintva kaphat információt.

 

Nagyon fontosnak tartunk minden olyan kérdést, ami a kedves kollégákat érdekli, a szül?ket izgatja. Kérjük, a nemzeti.pedagogus.muhely@gmail.com címre írják meg véleményüket, kérdéseiket.

 

Kemény kritikát fogalmaztunk meg az 1996-os törvénymódosítással és az akkori érettségi tervvel kapcsolatban, érdemes lesz - a tanulság kedvéért - ismét felidézni. Ezt az írást is elhelyeztük ezen az oldalon.

 

A Nemzeti Pedagógus M?hely sokat harcolt az egyetemi-f?iskolai tandíj ellen. Talán nem túlzás, ha azt gondoljuk, hogy a mi eredményünk is, hogy a kormány 1998-ban eltörölte a tandíjat.

 

Szervezetünk 2000-ben tervet dolgozott ki cigány fiatalok értelmiségi el?képzésére, felkészítésre érettségire, el?készítésre egyetemi (f?iskolai) felvételi vizsgára és tanulmányokra. A program itt megtekinthet?. Az oktatást e program szerint elkezdtük. A munka elismerést váltott ki, a fels?oktatásba jelentkez? tanulóinkat igen nagy arányban felvették a megjelölt intézményekbe. Együttm?ködési szándékok fogalmazódtak meg Ózdon, Orosházán, Nyíregyházán és más városokban. A pedagógiai munkánk 2002-ban zátonyra futott, mert hosszas kísérletezés után világossá vált, hogy az új kormánytól semmiféle támogatást nem kapunk a munka folytatására.

 

A Nemzeti Pedagógus M?hely termékeny nemzetközi szakmai kapcsolatokat épített ki a Mut zur Ethik európai munkacsoporttal és tagszervezeteivel. Szervezetünk tagszervezete a Mut zur Ethik szerveztnek.

 

A munkacsoportról a http://www.mut-zur-ethik.ch weblapon kaphatnak információt.

 

A Nemzeti Pedagógus M?hely munkássága nem korlátozódik a sz?ken vett iskolai munkára, még csak nem is a makropedagógiai kérdésekre, hanem minden olyan gazdasági, közéleti, szociológiai, pszichológiai, filozófiai kérdést fontosnak tartunk, amely a nevelésre hatással lehet. Err?l a munkáról tudósítanak az Nemzeti Pedagógus M?hely által szervezett konferenciák és rendezvények.

 

A konferenciák programja is megtalálható a weblapon.

A tervezett és el?készítés el?tt álló programjainkról erre a linkre kattintva kaphat információt.

 

A Nemzeti Pedagógus M?hely konferenciát szervezett a gyermekvállalás feltételeir?l. Ezt a Szombathelyen a Katolikus Továbbképz? Intézettel együtt rendeztük. A konferencián ismertetett demográfiai modell (PDF) ezen a weblapon olvasható.

 

Több más konferenciát és rendezvényt szerveztünk és szervezni fogunk. Ezekr?l ezen a lapon minden információ elérhet? lesz.

 

A Nemzeti Pedagógus M?hely elnöke: Dr. Baranyi Károly,
alelnökei: Gémes Imréné és Dr. Frenyó Zoltán.
Postacím: Nemzeti Pedagógus M?hely, 1062 Budapest, Andrássy út 87-89.
E-mail: npm kukac freemail pont hu
Hon-lap: www.n-p-m.hu
Legfontosabb - hivatalos - adatok:
Adószám: 18068478-1-01
Bankszámlaszám: 11706016-20795832
Bírósági bejegyzés: sorszám: 6198 (F?v.B.:11.pk.61421/2)

 

Szervezetünk logója a sárkányöl? Szent Györgyöt ábrázolja.

A Nemzeti Pedagógus M?hely ifjúsági testvérszervezete a Közéleti Önképz?kör. 1995-ben egyetemistákból alakult szervezet.

A Nemzeti Pedagógus M?hely tagszervezete a Magyar Pedagógus Szövetségnek. Ezt a szervezeteket tömörít? egyesületet is bemutatjuk.

Nagyon fontosnak tartunk minden olyan kérdést, ami a kedves kollégákat érdekli, a szül?ket izgatja. Kérjük, írják meg véleményüket, kérdéseiket.

Jó munkát és eredményes nevelést kívánunk Önöknek, és azt, hogy gyermekeikben, tanítványaikban örömük legyen, a gyermekeknek és fiataloknak pedig figyelmükbe ajánljuk, hogy becsüljék meg az okosság, az igazságosság, a bátorság és a mértéktartás erényét. A Nemzeti Pedagógus M?hely nevében és képviseletében

 

Dr. Baranyi Károly